e-Usluge

Novo reciklažno dvorište na Maloj Švarči

U cilju unaprijeđenja sustava gospodarenja otpadom na području grada Karlovca te povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja odlaganja na odlagališta do 1. 8. 2019. izgradit će se reciklažno dvorište Mala Švarča. Nakon  što bude izgrađeno reciklažnim dvorištem, kao i onim postojećim na Ilovcu, upravljat će gradska Čistoća. U prvoj godini rada očekuje se da će u reciklažnom dvorištu biti prikupljeno 40 tona odvojenog otpada, a istovremeno će se provesti i osam informativno-obrazovnih aktivnosti vezanih za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima. Karlovac je po recikliranju i odvajanju otpada trenutno 5. u Hrvatskoj te nastavlja s aktivnostima povećanja razine svijesti i unaprijeđenja znanja građana o smanjenju stvaranja otpada, povećanju odvojenog skupljanja i ponovnog korištenja. Odvajanjem otpada smanjit će se količina otpada koji se odlaže na odlagališta,  a samim time  smanjit će se i negativan utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje. 
Podsjetimo da je Grad Karlovac 1. kolovoza 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Karlovca' koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta je 1.570.025,00 kuna, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.334.521,25 kuna što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Grad Karlovac je također zaprimio Odluku o odobravanju sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu u iznosu od 141.302,25 kuna. (foto RM)