Zvijezda

Karlovačka Zvijezda

Zvijezda je naziv za najstariji i središnji dio grada Karlovca, tzv. karlovačku tvrđavu, koja je izgrađena u 16. stoljeću kao renesansni fortifikacijski sustav karakterističnog šesterokrakog oblika.

Taj zvjezdoliki tvrđavski prostor geometrijski pravilnih i proporcionalnih ulica i trgova omeđen je sa šest peterostraničnih bastiona spojenih zemljanim bedemima (kurtinama) koje s vanjske strane prati tvrđavska graba (šanac) i koso položeni vanjski zemljani nasip (glacis, glasija) koji omogućava dobru obrambenu kontrolu ispred tvrđave. Takav sustav gradnje bio je izraz najviših fortifikacijskih zamisli onoga vremena, a odgovarao je tadašnjoj ratnoj strategiji u kojoj je dominiralo kratkometno topništvo.

Rodoslovlje zvjezdolikih gradova, unutar kojeg Karlovac čini prvu veliku novogradnju, složenije je no što se to može razabrati iz navođenja obrambenih funkcija. U njemu je sadržana i ideja „idealnoga grada“ talijanske renesanse, pa se od početka računa i na značajni urbanistički potencijal kojeg omogućuje pravokutni raster ulica, trgova i blokova. To odgovara i ondašnjoj strateškoj misli, pa utvrđivanje i urbanizacija idu zajedno. Zvijezda predstavlja jedinstveni povijesni i urbani prostor i do danas je zaštitini znak grada Karlovca.

*Zvijezda na webu je projekt Grada Karlovca koji je započeo u studenom 2011. godine s ciljem podizanja razine svijesti o kulturno povijesnom značaju Zvijezde kod opće i stručno znanstvene javnosti. Informacije koje o Zvijezdi postoje na službenim mrežnim stranicama grada i na mrežnim stranicama ostalih subjekata povezanih s Gradom su veoma oskudne, potrebne su dopune i izmjene. Zvijezda nije dovoljno zastupljena u tekstu o Karlovcu na www.wikipedia.hr a uopće se ne spominje na važnijim mrežnim stranicama koje obrađuju povijest vojne arhitekture, utvrđene idealne gradove i sličnu tematiku.
Stoga je kao poseban cilj projekta određeno da se u početnoj fazi pripreme stručni sadržaje o Zvijezdi na način prikladan za objavu na mrežnim stranicama Grada Karlovca . Aktivnosti su započele krajem 2011. kada je određen prostor i tehničke mogućnosti za objavu na www.karlovac.hr. Radnu grupu su sačinjavali dr. sc. Milan Kruhek, Draženka Polović prof., Igor Čulig prof., mr. sc. Marina Grčić i Maja Purgar dipl. politologinja. Digitalni oblik starih planova i karata je osigurao Zvonimir Gerber, dipl. ing. Planira se u slijedećoj fazi postaviti odgovarajuće poveznice na sadržaje o Zvijezdi i na mrežne stranice ustanova i tvrtki te općenito partnera grada Karlovca. Slijedeći korak je objava podataka o Zvijezdi na www.wikipedia.com u odgovarajućim područjima kao što je: vojna arhitektura, idealni gradovi, poligonalne utvrde i sl. Također će sadržaji biti ponuđeni za objavu na ostalim relevantnim međunarodnim stranicama koje obrađuju ove teme.

 

TRIBINA: Susret sa Zvijezdom - UPU

8.7.2014
TRIBINA: Susret sa Zvijezdom - UPU U UTORAK 8. 7. 2014., S POČETKOM U 17 SATI, U VELIKOJ VIJEĆNICI gradske uprave bit će održana vrlo zanimljiva javna tribina. O budućnosti Zvijezde govorit će stručni tim Urbanističkog zavoda grada Zagreba.

Predstavljen priručnik „Zvijezda u školi“

4.7.2014
Predstavljen priručnik „Zvijezda u školi“ Karlovačka Zvijezda kao kreativno nastavno sredstvo.

Stručnjaci marljivo rade na planu za Zvijezdu

2.7.2014

Zahuktava se izrada Urbanističkog plana uređenja Zvijezde

4.6.2014
Zahuktava se izrada Urbanističkog plana uređenja Zvijezde Planski dokument na koji se čekalo desetljećima i bez kojeg nije moguće napraviti niti jedan sustavni korak u revitalizaciji Zvijezde „brusit“ će se još mjesecima zato jer će u gotovo svaki korak biti uključeni građani Karlovca s pozicije struke i stanovnici kojima je do Zvijezde stalo.

Projekt karlovačke Zvijezde u OŠ Banija

17.12.2013

Izrada urbanističkog plana uređenja Zvijezde

27.3.2013

Program pripreme, izrade i provedbe Urbanističkog plana uređenja Zvijezde

27.3.2013

Zvijezda moga grada - OŠ Dubovac

13.7.2012
Zvijezda moga grada - OŠ Dubovac

O Zvijezdi na webu

13.7.2012
Zvijezda na webu je projekt Grada Karlovca koji je započeo u studenom 2011. godine s ciljem podizanja razine svijesti o kulturno povijesnom značaju Zvijezde kod opće i stručno znanstvene javnosti.

Konferencija idealnih gradova utvrda

21.5.2012
Konferencija idealnih gradova utvrda Konferencija u Karlovcu nastavak je konferencije održane u kolovozu 2011. godine u Daugavpilsu u Latviji, koja je označila početak uključivanja Grada Karlovca u rad ECCOFORT-a i suradnju sa ostalim članovima organizacije.