Zvijezda

Karlovačka Zvijezda

Zvijezda je naziv za najstariji i središnji dio grada Karlovca, tzv. karlovačku tvrđavu, koja je izgrađena u 16. stoljeću kao renesansni fortifikacijski sustav karakterističnog šesterokrakog oblika.

Taj zvjezdoliki tvrđavski prostor geometrijski pravilnih i proporcionalnih ulica i trgova omeđen je sa šest peterostraničnih bastiona spojenih zemljanim bedemima (kurtinama) koje s vanjske strane prati tvrđavska graba (šanac) i koso položeni vanjski zemljani nasip (glacis, glasija) koji omogućava dobru obrambenu kontrolu ispred tvrđave. Takav sustav gradnje bio je izraz najviših fortifikacijskih zamisli onoga vremena, a odgovarao je tadašnjoj ratnoj strategiji u kojoj je dominiralo kratkometno topništvo.

Rodoslovlje zvjezdolikih gradova, unutar kojeg Karlovac čini prvu veliku novogradnju, složenije je no što se to može razabrati iz navođenja obrambenih funkcija. U njemu je sadržana i ideja „idealnoga grada“ talijanske renesanse, pa se od početka računa i na značajni urbanistički potencijal kojeg omogućuje pravokutni raster ulica, trgova i blokova. To odgovara i ondašnjoj strateškoj misli, pa utvrđivanje i urbanizacija idu zajedno. Zvijezda predstavlja jedinstveni povijesni i urbani prostor i do danas je zaštitini znak grada Karlovca.

*Zvijezda na webu je projekt Grada Karlovca koji je započeo u studenom 2011. godine s ciljem podizanja razine svijesti o kulturno povijesnom značaju Zvijezde kod opće i stručno znanstvene javnosti. Informacije koje o Zvijezdi postoje na službenim mrežnim stranicama grada i na mrežnim stranicama ostalih subjekata povezanih s Gradom su veoma oskudne, potrebne su dopune i izmjene. Zvijezda nije dovoljno zastupljena u tekstu o Karlovcu na www.wikipedia.hr a uopće se ne spominje na važnijim mrežnim stranicama koje obrađuju povijest vojne arhitekture, utvrđene idealne gradove i sličnu tematiku.
Stoga je kao poseban cilj projekta određeno da se u početnoj fazi pripreme stručni sadržaje o Zvijezdi na način prikladan za objavu na mrežnim stranicama Grada Karlovca . Aktivnosti su započele krajem 2011. kada je određen prostor i tehničke mogućnosti za objavu na www.karlovac.hr. Radnu grupu su sačinjavali dr. sc. Milan Kruhek, Draženka Polović prof., Igor Čulig prof., mr. sc. Marina Grčić i Maja Purgar dipl. politologinja. Digitalni oblik starih planova i karata je osigurao Zvonimir Gerber, dipl. ing. Planira se u slijedećoj fazi postaviti odgovarajuće poveznice na sadržaje o Zvijezdi i na mrežne stranice ustanova i tvrtki te općenito partnera grada Karlovca. Slijedeći korak je objava podataka o Zvijezdi na www.wikipedia.com u odgovarajućim područjima kao što je: vojna arhitektura, idealni gradovi, poligonalne utvrde i sl. Također će sadržaji biti ponuđeni za objavu na ostalim relevantnim međunarodnim stranicama koje obrađuju ove teme.

 

Projekt karlovačke Zvijezde u OŠ Banija

17.12.2013

Izrada urbanističkog plana uređenja Zvijezde

27.3.2013

Program pripreme, izrade i provedbe Urbanističkog plana uređenja Zvijezde

27.3.2013

Zvijezda moga grada - OŠ Dubovac

13.7.2012
Zvijezda moga grada - OŠ Dubovac

O Zvijezdi na webu

13.7.2012
Zvijezda na webu je projekt Grada Karlovca koji je započeo u studenom 2011. godine s ciljem podizanja razine svijesti o kulturno povijesnom značaju Zvijezde kod opće i stručno znanstvene javnosti.

Konferencija idealnih gradova utvrda

21.5.2012
Konferencija idealnih gradova utvrda Konferencija u Karlovcu nastavak je konferencije održane u kolovozu 2011. godine u Daugavpilsu u Latviji, koja je označila početak uključivanja Grada Karlovca u rad ECCOFORT-a i suradnju sa ostalim članovima organizacije.

U potrazi za izgubljenim ulicama i ljudima - stari Karlovac

9.5.2012
U potrazi za izgubljenim ulicama i ljudima - stari Karlovac Pogledajte prezentaciju pripremljenu u OŠ Grabrik u sklopu projekta "Zvijezda"

Dan škole

22.3.2012
Dan škole OŠ Grabrik jučer je obilježila Dan škole sa temom karlovačke Zvijezde.

OŠ Grabrik i karlovačka Zvijezda

15.3.2012
OŠ Grabrik i karlovačka Zvijezda Učenici i učitelji OŠ Grabrik provest će planirani projekt Karlovačka zvijezda u obliku integriranog tjedna od 14. do 21.ožujka 2012.

OŠ Rečica u projektu Karlovačka Zvijezda

12.3.2012
Osnovna škola Rečica provela je početkom ove godine projekt „Karlovačka Zvijezda“ koji se sastojao od jednodnevnog programa terenske nastave, a zatim i nastave u razredu za 122 učenika od prvog do osmog razreda kako bi se bolje upoznali s postankom Grada Karlovca, te kulturno povijesnim spomenicima i ustanovama u staroj gradskoj jezgri.