Pretražite novosti:

Prvih 100 dana gradonačelnika Mandića i njegovih prvih suradnika

06.09.2017.
Prvih 100 dana gradonačelnika Mandića i njegovih prvih suradnika
Razlog današnje radne kave gradonačelnika i njegovih najbližih suradnika s predstavnicima medija bio je prvih 100 dana nove gradske vlasti i predstavljanje novih pročelnika.
"Mogu reći da sam zadovoljan učinjenim, određene su bitne stvari, nastavljeni projekti iz prošlog mandata i započeti novi. Intenzivno smo krenuli, intenzivno i nastavljamo. Kako smo i najavljivali, poslovanje Grada u potpunosti otvaramo javnosti, dokaz tome su odluke koje su već prošle javnu raspravu i savjetovanje s građanima, a tako ćemo i nastaviti", samo su neki od zaključaka proizašlih iz današnjeg susreta gradonačelnika i njegovih prvih suradnika s medijima.
Zaista nam je bitno da se svi građani Karlovca aktivno uključe u procese odlučivanja i da pokažemo kako jedino svi zajedno možemo biti Bolji Karlovac, istakao je gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić. Gradonačelnik je sa suradnicima ukratko iznio što je konkretno učinjeno u prva tri mjeseca upravljanja gradom Karlovcem: 
 • Preustroj gradske uprave, odnosno smanjenje broja upravnih odjela kao doprinos većoj učinkovitosti, efikasnosti i boljoj suradnji s građanima.
 • Zabrana zapošljavanja u gradskim tvrtkama do 31. 12. 2017. Sve gradske tvrtke moraju dostaviti realan plan potreba za zapošljavanjem novih djelatnika na početku godine.
 • Odluka o naplati parkiranja donijeta je nakon savjetovanja s javnošću. Kao rezultat skraćeno je vrijeme naplate parkiranja, a na određenim lokacijama potpuno ukinuto. Donijeta je i Odluka o organizaciji prometa.
 • Radi se intenzivno na procesu uređenja Poslovne zona Gornje Mekušje (Urbanistički plan uređenja poslovne zone).
 • Dogovara se Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (implementacija nepokretne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije na području Karlovca gdje trenutno nisu dostupne usluge širokopojasnog pristupa velikih brzina.) Slijedi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prije donošenja konačne odluke.
 • Pokrenut je postupak stavljanja vojarne Luščić u vlasništvo Grada Karlovca. Grad Karlovac odlučio se na izradu detaljnog plana uređenja čitavog područja.
 • U tijeku je postupak ishođenja građevinskih dozvola za izgradnju transportnih kanala oborinskih voda koje ugrožavaju određena gradska naselja u vrijeme velikih oborina. Izgradnja kanala prati i uređenje javne rasvjete i prometnica.
 • Održano je niz sastanaka Odbora za energetiku te sastanaka u resornim ministarstvima i Institutom Hrvoje Požar vezano uz razvoj projekta korištenja geotermalnih potencijala grada Karlovca.
 • Oko 15 milijuna kuna uloženo u odgojno-obrazovne institucije. Otvoren je vrtić Rakovac, uređen okoliš OŠ Grabrik, ulaže se  u PŠ Tušilović, OŠ Dubovac, OŠ Grabrik. 
 • U tijeku su EU projekti „Zaželi“ i „Pomoćnici u nastavi III“.
 • Nastavak aktivnosti na unaprjeđenju energetske učinkovitosti na odgojno obrazovnim i javnim ustanovama.
 • Kontinuirani radovi na uređenju Muzej Domovinskog rata na Turnju
 • Izrada projekta za rekonstrukciju kina Edison vrijednosti ulaganja oko  25 milijuna kuna.
 • Intenzivno se priprema dokumentacija potrebna za prijavu rekonstrukcije na EU natječaj.
 • Donesen UPU Zvijezda. I postupku donošenje Plan upravljanja Zvijezdom. Potpisan ugovor o projektiranju komunalne infrastrukture u Zvijezdi. U tijeku je energetska obnova Knjižnice za mlade i idejno rješenje obnove zgrade bivšeg KAMODA u Zvijezdi.
 • Projekti u suradnji s Hrvatskim vodama: Program obrane od poplava, IMOP, financiranje transportnih kanala, Mažuranićeva obala ...
 • Projekti u suradnji s Hrvatskim cestama: podizanje nivelete na D228, nogostup Tušilović, Gradski prsten, rekonstrukcija D1, ugibalište Slunjska brda, Banijanski most, rotor Logorište, brza cesta, D6, D3, D36 ... 
Gradonačelnik je novinarima predstavio i nove članove svog Kolegija, odnosno nove pročelnike.
UO ODJEL ZA OPĆE POSLOVE – pročelnik Vlatko Kovačić mag. iur.
Obnašao je dužnost ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i radio na projektima financiranim sredstvima Svjetske banke i Ministarstva zdravstva. U Karlovačkoj županiji obavljao pravne poslove u nadležnosti župana, Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine.
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – pročelnica Draženka Sila - Ljubenko prof. pedagogije
Protekle 23 godine radila je u Karlovačkoj županiji, kao stručni suradnik, a potom kao voditelj Odsjeka za stipendiranje i javne potrebe u školstvu u UO za prosvjetu kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje. 
UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO – pročelnica Hermina Komanac dipl. ing. građ.
S radnog mjesta voditeljice odsjeka u UO za komunalno gospodarstvo Grada Karlovca dolazi na mjesto pročelnice. Svoje dugogodišnje radno iskustvo stekla je i u gradskoj tvrtki Vodovod i kanalizacija. 
UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE – pročelnica Snježana Turalija dipl. oec.
Na mjesto pročelnice dolazi s mjesta direktorice Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Svoje znanje i višegodišnje praktično iskustvo u turističkom sektoru, gospodarstvu s posebnim fokusom na graditeljstvo te tijelima civilnog društva želi primijeniti u radu Upravnog odjela za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove.
UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM – pročelnica Tatjana Gojak dipl. iur.
Dosadašnji radni vijek provela je u gradskoj upravi, a posljednjih 15 godina na imovinsko pravnim poslovima. Završila radionicu upravljanja imovinom u okviru Projekta reforme lokalne samouprave sponzoriranog od strane USAID i The Urban Institute (2007.). 
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – pročelnica Jasminka Maslek dipl. oec.
Od 1984. godine radi u gradskoj upravi na procjeni sustava unutarnjih kontrola, posebne revizije i drugim poslovima. Stekla je stručno ovlaštenje za zvanje ovlašteni unutarnji revizor kod Ministarstva financija Republike Hrvatske.  
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU – pročelnica Irena Grčić struč. spec. oec.
Na mjesto pročelnice dolazi s mjesta voditeljice odsjeka za javnu nabavu, pomoćne i tehničke poslove Grada Karlovca. Aktivni je predavač  na radionicama javne nabave. Grad Karlovac je novim ustrojem u kojem su izdvojeni poslovi javne nabave u zasebno upravno tijelo  postao dio procesa  na nacionalnoj razini, sukladno smjernicama EU te činjenicom da javna nabava postaje posebna grana gospodarstva u svijetu.