Pretražite novosti:

Prijavite se na radionice: Kreativni proces

18.04.2017.
Prijavite se na radionice: Kreativni proces
Prijave do 21. 4. 2017.
Edukativni program iz područja EU programa Kreativna Europa:  Kreativni proces
 
Desk Kreativna Europa u suradnji s Gradom Karlovcem organizira edukativni program pod nazivom „Kreativni proces“ koji želi potaknuti sudionike na inovativno razmišljanje izvan okvira dosadašnjih praksi i osposobiti za apliciranje na natječaje za EU fondove i programe. Za ovu edukaciju nije potrebno imati osmišljen projekt već je zamišljeno da svi polaznici na kraju trećeg susreta imaju (fiktivnu ili pravu) prijavu za program Kreativna Europa i iskustvo s kojim mogu dalje promišljati o tome gdje i kako realizirati svoje ideje u europskim programima i fondovima.
Serija radionica „Kreativni proces“ odvija se na slijedeći način:
•   Kvantitetom do kvalitete: rad u grupama, 24 . 4. 2017. u 10:00 sati u Maloj Vijećnici, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac
    Interaktivna radionica kroz različite metode otvara sudionike prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata. U ovoj fazi naglasak je na procesu, brainstormingu i konceptu projekta. Trajanje: 3,5 sata (PROGRAM detaljnije)
•   Projekt za Kreativnu Europu: predavanje s gostom (lipanj): predavanje koje usmjerava ideje prema prijavi za natječaj na Kreativnu Europu, uvažavajući prioritete i kriterije ocjenjivanja. Gost predavač je partner u jednom od projekata koji će podijeliti svoje iskustvo razrade, prijave i provedbe projekta i ponuditi pogled iznutra te svojim iskustvom pomoći odgovoriti na pitanja sudionika. 
      Sudionici će u imati priliku analizirati i proučavati različite primjere dobrih praksi prijavljenih projekata, kroz materijale i radne zadatke na licu mjesta. Trajanje: 2,5 sata
•   Prijava na Kreativnu Europu: predavanjem s radom na prijavi (rujan): mjesec dana prije roka za podnošenje prijave na program Kreativna Europa slijedi obrada tehničkih detalja izrade prijavnice: pisanje narativa, ispunjavanje budžeta, tablica i popratnih dokumenata. Pri tome nije neophodno imati uistinu prijavnicu, ona može biti i fiktivna. Ideja jest praktično upoznavanje sudionika s ispunjavanjem prijavnice i dobivanje informacija o tehničkim pitanjima.Trajanje: 2 sata + individualne konzultacije
 
Svi sudionici koji će pohađati sve tri faze edukativnog programa dobiti će certifikat o sudjelovanju. Sve zainteresirane molimo da ispune prijavni obrazac i do 21. travnja 2017. godine pošalju na mail adresu: martina.stojkic@karlovac.hr