Pretražite novosti:

Posebna kreditna linija za sanaciju šteta od poplava, kamatna stopa 1,7%

31.03.2017.
Posebna kreditna linija za sanaciju šteta od poplava, kamatna stopa 1,7%
Sanacija štete, kupnja kućanskih aparata i refinanciranje postojećih kredita.
Grad Karlovac sklopio je danas Ugovor o suradnji s Karlovačkom bankom vezan uz realizaciju kredita građanima za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda za poplave nastale u razdoblju od 2014. - 2015. godine. Uvjete ove kreditne linije je predsjednica Uprave Karlovačke banke  Željka Surać ocijenila značajno povoljnijima u odnosu na uvjete važeće za ostale vrste kredita koji se sada nude na tržištu. Kamatna stopa je utvrđena u visini od 3,70% godišnje pri čemu Grad Karlovac sufinancira stopu sa dva postotna poena, što znači da  korisnik koristiti kredit  po kamatnoj stopi od 1,70%. Namjena kredita je sanacija šteta na stambenom objektu ili kupnja kućanskih aparata, a omogućeno je i refinanciranje kredita koje su korisnici već uzimali za namjenu sanacije tih šteta bilo Karlovačkoj ili nekoj drugoj banci. Predsjednik Gradskog vijeća, Damir Mandić  rekao je kako su tijekom listopada i studenog obišli sve mjesne odbore i gradske četvrti i da je upravo iz onih gradskih četvrti i mjesnih odbora koji su stradali u poplavi došao prijedlog da im Grad olakša dizanje kredita za obnovu objekata i nabavu kućanskih aparata. Podsjetio je da je u  tri poplave 2014. i 2015. godine nastalo štete za oko 55 milijuna kuna kod pravnih i za 70-ak milijuna kuna kod fizičkih osoba. Grad je s milijun proračunskih kuna pomogao onima koji su bili poplavljeni, a pokrenuo je i humanitarnu akciju u kojoj je zahvaljujući donatorima  prikupljeno više od 300.000 kuna za pomoć obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. 
- Onima koji su već obnovili svoje kuće vjerujem da će ovi krediti pomoći, a nama predstoji svim silama uprijeti u to da se na sustavu obrane od poplava radi što prije, zaključio  je Mandić.
Gradonačelnik Damir Jelić zahvalio je na strpljenju svim građankama i građanima grada Karlovca zbog silnih poplava, te Karlovačkoj banci na partnerstvu.