Pretražite novosti:

Pokrenut proces obnove zgrade u Banjavčićevoj 8 (Knjižnica za mlade)

02.05.2017.
Pokrenut proces obnove zgrade u Banjavčićevoj 8 (Knjižnica za mlade)
Dobiveno 60 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju.
Gradska knjižnica i DAGGK dobili su 60 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju obnove zgrade na adresi Banjavčićeva 8, poznatije kao Knjižnica za mlade. Sredstva su dobivena po prijava na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara. Zgrada je kulturno dobro u sklopu povijesne cjeline Zvijezda, izgrađena između 1863. i 1868., a njeni vlasnici i korisnici su Gradska knjižnica i DAGGK. Projektna dokumentacija za obnovu zgrade „Knjižnice za mlade" dana je kroz Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Zvijezde" sa stručnim podlogama. Građevinsko stanje zgrade je loše, a većina svih radova vršena je kroz redovno održavanje zgrade od strane korisnika prostora Gradske knjižnice Karlovac i Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, pa je nužan cjelovit zahvat obnove građevine. Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac kao svoj doprinos u realizaciji projekta prilažio je izrađenu arhitektonsku snimku. Prilikom izrade projektne dokumentacije vodit će se računa o mjerama zaštite povijesne matrice prostora, a u skladu sa smjernicama Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Zvijezde" sa stručnim podlogama.