Pretražite novosti:

NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Grada Karlovca u 2017. godini

30.01.2017.
NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Grada Karlovca u 2017. godini
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA                                       
           
 
N  A  T  J  E  Č A  J
za dodjelu javnih priznanja Grada Karlovca u 2017. godini
 I
Pozivaju se građani grada Karlovca, tvrtke, ustanove, udruge i sve ostale pravne osobe  koje djeluju na području grada Karlovca da podnesu prijedloge za javna priznanja grada Karlovca u 2016. godini. 
          II           
Javna priznanja grada Karlovca su:
  1. Povelja grada Karlovca koja se dodjeljuje osobi koja je proglašena za počasnog građanina grada Karlovca poradi djelovanja kojima je trajno doprinijela razvitku grada Karlovca, njegovu ugledu i afirmaciji u zemlji i inozemstvu. 
  2. Nagrada grada Karlovca koja se dodjeljuje građanima grada Karlovca, pravnim i fizičkim osobama, udrugama, klubovima, organizacijama i zajednicama, te njihovim organizacijskim dijelovima za njihova višegodišnja djelovanja kojima su pridonijeli razvitku, boljitku ili promociji grada Karlovaca  ili njegovih  pojedinih djelatnosti. 
  3. Plaketa grada Karlovca koja se dodjeljuje građanima grada Karlovca, pravnim ifizičkim osobama, udrugama, klubovima, organizacijama i zajednicama, te njihovim organizacijskim dijelovima za njihova djelovanja kojima su pridonijeli razvitku, boljitku ili promociji grada Karlovaca  ili njegovih  pojedinih djelatnosti.
        III           
Prijedlozi se podnose u pismenoj formi sa detaljnim obrazloženjem razloga za kandidaturu i uz priloženi životopis uz kandidaturu za fizičke osobe na adresu:
 
ODBOR  ZA JAVNA PRIZNANJA
Karlovac, Banjavčićeva 9
s naznakom ZA JAVNA PRIZNANJA 
zaključno sa  10. travnja  2017. godine.