Pretražite novosti:

Medalja grada Karlovca dodjeljena Ani Matan

19.04.2017.
Medalja grada Karlovca dodjeljena Ani Matan
Medalja za promicanje građanske i političke kulture.
Gradonačelnik Damir Jelić danas je uručio Medalju grada Karlovca Ani Matan za promicanje građanske i političke kulture. Svojim intenzivnim angažmanom u životu grada Karlovca u posljednje dvije godine Ana Matan je svojim stručnim znanjem i osobnim pristupom na nekoliko razina ustrajno i kvalitetno promicala i promovirala građansku i političku kulturu, odnosno prožimanje ta dva segmenta bez čega nije moguć zdrav napredak lokalne zajednice i svega što iz takve napredne i demokratske sredine proizlazi.Ana Matan takvim se osobnim i profesionalnim pristupom uključila u niz aktivnosti koje su promovirale glavne vrijednosti demokratskog društva; od angažmana u civilnim udrugama koje djeluju na području grada Karlovca do vrlo intenzivne i kvalitetne suradnje s Gradom Karlovcem upravo kako bi najprije svojim primjerom pokazala važnost dobre suradnje, kao i rezultate koji iz takve suradnje u konačnici mogu proizaći. Jedan od najboljih primjera je rad na revitalizaciji Zvijezde kroz intenzivnu suradnju građana grada Karlovca i gradske uprave.