Pretražite novosti:

Javno izlaganje o UPU "Poslovna zona - Gornje Mekušje"

02.08.2017.
Javno izlaganje o UPU
Primjedbe i/ili prijedloge moguće je pismeno dostaviti do 18. 8. 2017.
Danas je u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održano javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje I etapa“. Prijedlog UPU je obrazložila Brankica Petrović u ime izrađivača plana, tvrtke ADF d.o.o. iz Karlovca. Javno izlaganje je dio procedure propisane Zakonom o prostornom uređenju, a provedeno je u sklopu  javne rasprave o prijedlogu UPU koja je započela 18. 7. 2017. i  traje do 16. 8. 2017. godine.
Prijedlogom plana prostor bivše vojarne u naselju Gornje Mekušje predlaže se prenamijeniti u gospodarsku namjenu – poslovnu zonu s građevnim česticama za osam do deset gospodarskih subjekata, s kompletno uređenom komunalnom i drugom potrebnom infrastrukturom. Predložena namjena prostora u skladu je s Prostornim planom Karlovačke županije i Prostornim planom uređenja Grada Karlovca, a ovim UPU-om se detaljnije razrađuje broj, oblik i veličina budućih građevnih čestica, nove interne prometnice, zelene površine, potrebna komunalna i druga infrastruktura. Također se propisuju uvjeti građenja, mjere zaštite okoliša i drugo, u skladu s važećim zakonima i propisima.
Sudionike javnog izlaganja pozdravio je i gradonačelnik Damir Mandić, naglasivši kako je cilj Grada Karlovca biti potpora svakome tko stvara radna mjesta, povećava kapacitet svog djelovanja ili se samozapošljava. Gradonačelnik je istaknuo da su ove javne rasprave dokaz da Grad Karlovac svoje aktivnosti u potpunosti otvara građanima i stvara mogućnost sudjelovanja građana u procesu kreiranja odluka.
- Gospodarski razvitak grada Karlovca je naše opredjeljenje, rekao je gradonačelnik i poručio kako je važno da u tom procesu uvažavamo jedni druge.
Na javnom izlaganju građani i predstavnici javnopravnih tijela mogli su davati primjedbe i prijedloge, postavljati pitanja i dobiti odgovore izrađivača plana i predstavnika Grada Karlovca.
Do završetka javne rasprave 18. 8. 2017. moguć je uvid u prijedlog plana u prostorima gradske uprave Grada Karlovca u Banjavčićevoj 9 (potkrovlje) i na službenoj mrežnoj stranici Grada Karlovca, www.karlovac.hr. Do istog datuma je moguće i davanje primjedbi i/ili prijedloga u pisanom obliku u skladu s ranije objavljenim oglasom o javnoj raspravi. Dovršetak i donošenje UPU „Poslovna zona Mekušje I etapa“ očekuje se na sjednici Gradskog vijeća grada Karlovca u rujnu ove godine.