Pretražite novosti:

Ispunite anketu o kupnji POS stana

15.05.2017.
Ispunite anketu o kupnji POS stana
Ispuni upitnik.
Grad Karlovac, sukladno odredbama članka 23. stavak 2. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12,7/13 i 26/15), u cilju prikupljana podataka provodi anketu o interesu građana za kupnjom stana u višestambenoj zgradi po programu društveno poticane stanogradnje na području grada Karlovca. Stan se može kupiti uz povoljniju kamatnu stopu na kreditna sredstva banaka s kojima Agencija za promet nekretninama ima poslovnu suradnju i uz obročnu otplatu na rok koji ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, uključujući mogući poček plaćanja obroka te razdoblje otplate kreditnih sredstava banke. Zainteresirani građani trebaju popuniti anketni upitnik ili isti podići u pisarnici zgrade Grada Karlovca, Banjavčićeva 9. Popunjene anketne upitnike zainteresirane osobe trebaju dostaviti na naprijed navedenu adresu najkasnije do 16. lipnja 2017. godine, radi daljnjeg postupanja. Ukoliko se pokaže interes građana, Grad Karlovac će u suradnji s Agencijom za promet nekretninama utvrditi nastavak daljnjih aktivnosti na realizaciji  navedenog programa društveno poticane stanogradnje.

ANKETNI UPITNIK (klikni)