Pretražite novosti:

​Grad Karlovac osigurao sredstva za povećanje ribljeg fonda i fonda divljači

02.05.2017.
​Grad Karlovac osigurao sredstva za povećanje ribljeg fonda i fonda divljači
Osigurano je oko 1,1 tona ribe – štuka i šaran, a za povećanje fonda sitne divljači 700 kljunova fazanske divljači.
Grad Karlovac je prema Strategiji razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije, sukladno Strateškom cilju 1. koji se odnosi na povećanje ribljeg fonda, osigurao sredstva za nabavku i ispuštanje ribe, a za povećanje fondova divljači osigurao sredstva za nabavku i ispuštanje sitne pernate divljači za lovišta na administrativnom području Grada Karlovca. Preuzimanje ribe i poribljavanje održano je na rijeci Kupi u Drežniku, a obnovljen je i riblji fond u Korani i Mrežnici, te na Trepotovim bajerima u Donjem Pokupju, dok je podjela potvrda za preuzimanje divljači održana ispred Lovačkog doma LD Orlovac u Pojatnom. Gradonačelnik Damir Jelić naglasio je da ovim akcijama poribljavanja i nabavke divljači Grad Karlovac podržava Strategiju razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije. Grad Karlovac je za provedbu ovih mjera izdvojio 70 tisuća kuna. Osigurano je oko 1,1 tona ribe – štuka i šaran, a za povećanje fonda sitne divljači 700 kljunova fazanske divljači. Gradonačelnik je najavio je da će se i u budućnosti nastaviti s ovakvim podrškama jer ribolovci i lovci su oduvijek bili ključan dio razvoja turističkog potencijala Karlovca i Karlovačke županije. Grad Karlovac će putem mjesne samouprave izvršiti i dodatnu nabavu električnih pastira.