Digitalni katastarski planovi za k.o. Karlovac 1 i 2

Digitalni katastarski planovi za k.o. Karlovac 1 i 2

29.1.2013
Pročelnik karlovačkog ureda državne geodetske uprave Marinko Bosiljevac danas se susreo sa zamjenicomm gradonačelnika Marinom Kolaković i suradnicima. Ujedno su dostavljeni digitalni katastarski planovi za k.o Karlovac 1 i Karlovac 2 zaključno sa stanjem 31. prosinca 2012. godine, kao dio Sporazuma o uporabi podataka državne izmjere i katastra nekretnina za područje Grada Karlovca između ove dvije institucije.
Bookmark and Share ispis

Što bi trebao biti prioritet komunalnog uređenja grada