JAVNI POZIV malim i srednjim poduzetnicima za korištenje subvencije kamata na poduzetničke kredite

20.10.2011
Upravni odjel za poduzetništvo i poljoprivredu Grada Karlovca u suradnji s:
1. Karlovačkom bankom d.d., I.G. Kovačića 1
2. Privrednom bankom Zagreb d.d. – podružnicom Karlovac, Domobranska 6
3. Erste & Steiermarkische Bank d.d. – Komercijalnim centrom Karlovac, Trg J. Broza 2 i
4. Raiffeisenbank d.d. – poslovnicom Karlovac, Trg M. Šufflaya 1

objavljuje JAVNI POZIV malim i srednjim poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca za korištenje subvencije kamata na poduzetničke kredite

1. Korisnici kredita: mala i srednja trgovačka društva, obrtnici, zadruge, profitne ustanove i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca koja ulažu i posluju na području Grada
2. Namjena kredita: - za osiguranje likvidnosti i obrtna sredstva (kratkoročni krediti)
- za trajna obrtna sredstva i investicijska ulaganja (dugoročni krediti)
3. Iznos kreditnih sredstava: - najmanji iznos 40.000,00 kn
- najviši iznos 500.000,00 kn
4. Kamatna stopa: - utvrđena je ugovorom o poslovnoj suradnji s pojedinom poslovnom bankom, a Grad Karlovac subvencionira ugovorenu kamatnu stopu u visini 3 (tri) postotna boda
- poduzetniku se obračunava i naplaćuje umanjena kamata za iznos subvencije koja se, ovisno o poslovnoj banci, vrsti kredita i vrijednosti EURIBOR-a, kreće u (trenutnom) rasponu od 3,10 do 5,30 posto
5. Rok povrata kredita: do 5 (pet) godina s uključenim počekom
6. Realizacija kredita: zahtjevi se podnose poslovnoj banci po postupku i s dokumentacijom propisanoj od strane poslovne banke
7. Rok za podnošenje zahtjeva: do iskorištenja sredstava za subvencioniranje kamata osiguranih u Proračunu Grada
8. Odluku o odobrenju kredita donosi poslovna banka
9. Odluku o davanju subvencije donosi Povjerenstvo za subvencioniranje kamata Grada Karlovca na temelju zahtjeva poslovne banke o odobrenom kreditu
Bookmark and Share ispis