Grad Karlovac
Banjavčićeva 9
47000 Karlovac
zoran.cetinjanin@karlovac.hr