Kućni ljubimci

Javni poziv za udruge usmjerene na zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2017. godini!
Odluka o dodjeli sredstava za zbrinjavanje životinja u 2016.

Grad Karlovac s nekoliko odluka propisuje uvjete i načine držanja kućnih ljubimaca na području grada.
Upozoravamo, kazne za zanemarivanje i nanošenje boli životinjama vrlo su visoke. Ukoliko niste u mogućnosti pravilno skrbiti o životinji, nemojte ju uzimati u vlasništvo. Ljubav prema životinjama možete iskazati i pomažući kao volonteri. Ukoliko ste vlasnik (posjednik) životinje, dužni ste o njoj brinuti 24 sata.
ODLUKA O UVJETIMA DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA U GRADU KARLOVCU
DOZVOLJENE LOKACIJE ZA PSE BEZ POVODNIKA
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Sklonište za pse
Grad Karlovac ima četverogodišnji ugovor s tvrtkom CRPK d.o.o., sklopljen na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu za poslove skloništa za životinje. Poslovi Skloništa obuhvaćaju: zaprimanje dojava, hvatanje životinja, veterinarsku obradu pasa i mačaka nepoznatog vlasnika, smještaj pasa i mačaka, kastraciju mačaka, cijepljenje protiv bjesnoće, mikročipiranje, eutanaziju i zbrinjavanje lešina pasa i mačaka za koje se nije našla nijedna osoba koja bi je preuzela kao odgovorni vlasnik, te usluge skupljanja napuštenih i izgubljenih ostalih životinja.
Udruge
Grad Karlovac sufinancira i sudjeluje u programima i projektima udruga usmjerenih na zaštitu i zbrinjavanje životinja koji obuhvaćaju područja skrbi i zaštite zdravlja napuštenih i izgubljenih životinja, kontrole populacije, edukacije, manifestacije, akcije i promotivne materijale kojima je cilj razvijanje svijesti javnosti, a osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja. 
Podizanjem svijesti građana osobnim primjerom te kroz edukacije i akcije o odgovornom udomljavanju, te oglašavanjem i traženjem udomitelja putem elektroničkih i ostalih medija, spašeno je puno životinja. Bez volontera koji skrbe o napuštenim, nezbrinutim, bolesnim i  ozlijeđenim životinjama velik dio bi prebrzo završio svoj životni put. Grad Karlovac surađuje i pomaže u provođenju programa udruga Udomi me Karlovac, Mijau-Karlovac te Kinološkim športskim klubom. Posredstvom Udruge Udomi me Karlovac u zadnjih sedam godina udomljeno je preko 400 pasa i 20-tak mačaka većina iz samog Skloništa, no dio je putem dojave građana zbrinut direktno s ulice. Udruga Mijau-Karlovac brine isključivo o slobodnoživućim mačkama. Lociranjem skupina mačaka, te liječenjem i sterilizacijama uspostavili su populaciju zdravih slobodnoživućih mačaka. Zdrave i označene mačke hrane volonteri te one i dalje vrše deratizaciju grada ne izazivajući negodovanje građana zbog straha od zaraza ili groznih prizora gladnih i iscrpljenih mačaka s mačićima. Uz to su uvijek spremni pomoći građanima u pronalaženju novog vlasnika ili savjetom o brizi za mačke.
 
Sklonište za pse
Centar za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim proizvodima d.o.o. Karlovac
Mostanje 49, Telefon: 098/ 18 96 999; 047/ 65 44 61
Utinja 12 (SKLONIŠTE)
Radno vrijeme za posjetitelje:
PO-PE: 11:00-15:00
SU: 10:00-13:00
NE: 09:00-11:00
email: skloniste@crpk.hr
web: www.crpk.hr
 
Udruga Udomi me
http://www.udomimekarlovac.hr/
pozivi u vremenu :  17,00 – 19,00
mobitel: 099/786 66 15  
   098/63 54 63

Udruga Mijau
web:https://hr-hr.facebook.com/Udruga-Mijau-Karlovac-107670139314151/
email: mijau-karlovac@net.hr
  
Republika Hrvatska Zakonom o zaštiti životinja (NN br. 135/06 i 92/14) uređuje odgovornost, obveze i dužnosti fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja....
Izdvajamo iz Zakona:
Posjednik životinje ne smije:
- napustiti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje koje drži pod nadzorom
- uzgojenu ili othranjenu divlju životinju izložiti slobodnoj prirodi ili je ondje naseliti, ako nije pripremljena za preživljavanje u takvom životnom prostoru, u skladu s posebnim propisima
- nanositi bol, patnju i ozljede životinjama pri dresuri
- svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ukoliko to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći
Zaštita kućnih ljubimaca
- kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama
- ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja
- zabranjuje se prodaja kućnih ljubimaca maloljetnim osobama
- zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece
- posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom
- posjednici moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s odredbama ovoga Zakona, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja
- zabranjeno je životinje ubijati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjerno izlagati strahu, protivno odredbama ovoga Zakona
Opasni psi
Pravilnik o opasnim psima (NN br. 117/08). 
Označavanje kućnih ljubimaca
Na temelju Zakona o veterinarstvu (NN br. 82/13 i 148/13) i Pravilnika o označavanju pasa (NN br. 72/10) psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja. 
Posljedice neodgovornog ponašanja vlasnika
Svi kućni ljubimci živa su bića, te smo kao pojedinci i društvo u cjelini odgovorni za njihovu dobrobit.
- posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od tri dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa
- nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje
- sklonište za životinje mora osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, a ako se odmah ne može utvrditi njihov vlasnik, i njihov smještaj
- životinje se smještaju u sklonište za životinje na trošak posjednika ako je poznat ili se naknadno utvrdi
Na temelju Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99), donesen je Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, koji je još uvijek na snazi.Obavljanje poslova skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja financiraju jedinice lokalne samouprave (čl. 56 stavak 4 Zakona). Nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja čl. 58. stavak 2. Zakona. 
Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisuju nadležna tijela općina ili gradova, osim za kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama u skladu s posebnim propisima (čl. 58. stavak 4).