Najčešća pitanja

Kome možemo prijaviti oštećenja na makadam ili asfaltnim površinama u MO i GČ?

Odsjeku za prometno-tehničku djelatnost Grada Karlovca, 628 - 111. 

Kome možemo prijaviti zapušteno zemljište u naselju ili poljoprivredno, a koje ulazi na javno dobro?

Komunalnom redarstvu ili poljoprivrednom redaru, 628 - 222.

Na koji načim možemo dati svoje prijedloge za poboljšanje života u MO ili GČ?

Direktno predsjedniku ili članovima vijeća MO i GČ a čiji su brojevi objavljeni na stranici Grada Karlovca 

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika