Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove


pročelnica: Snježana Turalija, dipl.oec.
tel: 047 / 628 -  217
e-mail:snjezana.turalija@karlovac.hr
 • poduzetništvo
 • obrtništvo
 • poslovne zone
 • poslovanje u gradskim tvrtkama i ustanovama
 • unapređivanje i razvoj poljoprivrede
 • turizam
 • praćenje realizacije investicija poduzetnika koje su od interesa za Grad Karlovac
 • pripremu razvojnih projekata Grada Karlovca i njihovo kandidiranje na natječaje europskih fondova u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije
 • vođenje baze podataka o međunarodnim i EU projektima na području Grada
 • suradnja s regionalnim koordinatorom, gradovima, regijama i institucijama u koordiniranju aktivnog učešća Grada Karlovca u radu europskih asocijacija
 • provjera strateške sukladnosti razvojnih projekata, izradu predstudija izvedivosti 
 • prijava projekata, ugovaranje i provedbu sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima
 • definiranje i izrada strateških dokumenata za Grad Karlovac
 • praćenje provedbe ugovora financiranih iz bespovratnih sredstava

Karlovac - Grad investicija
Karlovac - Vodič za investitore  
Karlovac - Investor's Guide
Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2016. godinu
Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja za razdoblje 2016. - 2020. godinu
Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima 2016. - 2020. god.
Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području 2016. - 2020. god.
Vodič za zakup u šest koraka za poljoprivrednike i JLS
Agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje
Pravilnik o načinu dodjele i korištenju obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca
Program mjera poticanja razvoja turizmana području grada Karlovca za 2016. god.
Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012. - 2020. 
Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2016. godinu
Pravilnik o dodjeli besapovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2016. godini
Program "KARLOVAC 2011." - subvencioniranje kamata za kredite poduzetnicima