Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam

pomoćnica pročelnika: Andrea Vrbanek univ.spec.oec. (v.d.)
tel: 047 / 628 -  217
e-mail: andrea.vrbanek@karlovac.hr

Obavlja poslove u poduzetništvu, obrtništvu, poslovne zone, poslovanje u gradskim tvrtkama, poslove koji se odnose na unapređivanje i razvoj poljoprivrede, mjere i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, potpore u poljoprivredi, zaštitu bilja, stočarstvo, veterinarstvo i zaštitu životinja, poticanje i potpore programima udruga i drugih subjekata u djelatnostima poljoprivrede, poslove vezane na turizam.
PREUZMI BROŠURE: