Najčešća pitanja

Gdje mogu postaviti pitanje gradskoj upravi?

Koristite kontakt obrazac koji se nalazi u gornjem desnom uglu ove web stranice, ili fizički predajte upit u Pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9. Također možete i telefonski ili e-poštom kontaktirati sve djelatnike i dužnosnike gradske uprave, a kontakte možete pronaći na ovim web stranicama.
Medijim, osim spomenutog kontakt mogu ostvariti i sa stručnom suradnicom za odnose s javnošću, na telefon 628 124.

Gdje mogu dogovoriti sastanak s gradonačelnikom?

Sastanak s gradonačelnikom može se dogovoriti na broj 628-100.

Koje je radno vrijeme gradske uprave?

Gradska uprava radi od ponedjeljka do petka s kliznim radnim vremenom od 7 / 7.30 sati do 15 / 15.30 sati. Pauza je od 11 do 11.30 sati.

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika