Grad Karlovachttp://www.karlovac.hr/ hr-HR NATJEČAJ - Grad prijatelj djece 2015. http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3307&pageID=50 news.aspx?newsID=3307&pageID=50 Wed, 18 Feb 2015 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti NATJEČAJ za projekte udruga 2015. http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3289&pageID=50 news.aspx?newsID=3289&pageID=50 Wed, 11 Feb 2015 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti poziva sve udruge koje planiraju kandidirati svoje prijedloge projekata na Natječaj za financiranje projekata udruga u 2015. godini na predstavljanje Natječaja 03.03.2015. u 12 sati. Upravni odjel za društvene djelatnosti OBAVIJEST klubovima i udrugama za podnošenje izvješća o projektima http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3180&pageID=50 news.aspx?newsID=3180&pageID=50 Sun, 25 Jan 2015 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Program subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći u 2015. http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3259&pageID=50 news.aspx?newsID=3259&pageID=50 Wed, 14 Jan 2015 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Program javnih potreba u kulturi 2015. http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3251&pageID=50 news.aspx?newsID=3251&pageID=50 Wed, 07 Jan 2015 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Potpisani ugovori sa stipendistima http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3241&pageID=50 news.aspx?newsID=3241&pageID=50 Thu, 18 Dec 2014 23:00:00 GMT Potpisano trideset ugovora o stipendiranju. Upravni odjel za društvene djelatnosti JAVNI POZIV za korištenje Male scene http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3237&pageID=50 news.aspx?newsID=3237&pageID=50 Wed, 17 Dec 2014 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Popis kandidata za Savjet mladih - dopuna http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3224&pageID=50 news.aspx?newsID=3224&pageID=50 Wed, 10 Dec 2014 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Stručni skup "Alkohol i mladi" http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3222&pageID=50 news.aspx?newsID=3222&pageID=50 Wed, 10 Dec 2014 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Bodovna lista stipendista http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3210&pageID=50 news.aspx?newsID=3210&pageID=50 Thu, 04 Dec 2014 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Uvrstite svoj događaj u Karlovački kulturni kalendar http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3240&pageID=50 news.aspx?newsID=3240&pageID=50 Sun, 30 Nov 2014 23:00:00 GMT Rok za prijedloge je 31. 12. 2014. Upravni odjel za društvene djelatnosti Sredstvima Europskog socijalnog fonda zaposleno 14 pomoćnika u nastavi http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3202&pageID=50 news.aspx?newsID=3202&pageID=50 Sun, 30 Nov 2014 23:00:00 GMT Nositelj projekta je Grad Karlovac, a partneri; Centar inkluzivne potpore Idem iz Zagreba, OŠ Banija, OŠ Braća Seljan, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Dubovac, OŠ Grabrik, OŠ Švarča, OŠ Turanj i OŠ Skakavac. Upravni odjel za društvene djelatnosti POZIV na uspostavljanje Karlovačke kulturne mreže http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3190&pageID=50 news.aspx?newsID=3190&pageID=50 Sun, 23 Nov 2014 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Javna tribina o novom programu za mlade Karlovca http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3178&pageID=50 news.aspx?newsID=3178&pageID=50 Wed, 12 Nov 2014 23:00:00 GMT Upravni odjel za društvene djelatnosti Nacrt programa za mlade grada Karlovca http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3165&pageID=50 news.aspx?newsID=3165&pageID=50 Thu, 06 Nov 2014 23:00:00 GMT Pročitajte Nacrt programa i pošaljite svoje primjedbe i prijedloge. Upravni odjel za društvene djelatnosti