Odluka o parkiralištima

12.09.2017.
Rok za dostavu primjedbi je 15. 10. 2017.
Ovom se Odlukom određuju javne parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta na kojima je parkiranje vremenski ograničeno, određivanje pravne ili fizičke osobe za nadzor naplate parkiranja i izvršavanja naredbi za premještanje vozila te visinu parkirališne karte i troškova premještanja vozila.